《Abadas》儿童学习单词,BBC幼儿英语启蒙动画,全52集,720P高清视频带英文字幕,百度网盘下载!插图

资源简介:

Abadas》特别适合作为孩子学习自然拼读之后拓展词汇的好资源。

动画片的开头都是一个叫Ben的小男孩,翻开一本神奇的书,书里会出现一只小河马,一只小狐狸和一只小蝙蝠,每一集三个小动物都有新的冒险,书的结尾还是Ben合上这本神奇的书。除了开头和结尾有真人小朋友出现外,中间的部分都是动画,动画颜色鲜艳,全程童音。

书里三个小动物的探险来学习不同单词,内容设置、发音质量、歌曲等形式都不错,不少单词动画里常出现的基本词汇,值得推荐。

├──Abadas_S01E01_Anchor.mp4 116.27M
├──Abadas_S01E02_Piano.mp4 105.27M
├──Abadas_S01E03_Icicle.mp4 110.17M
├──Abadas_S01E04_Cloud.mp4 116.84M
├──Abadas_S01E05_Lighthouse.mp4 108.64M
├──Abadas_S01E06_Flag.mp4 111.20M
├──Abadas_S01E07_Igloo.mp4 111.77M
├──Abadas_S01E08_Boomerang.mp4 115.76M
├──Abadas_S01E09_Magnifying Glass.mp4 113.44M
├──Abadas_S01E10_Roller Skates.mp4 112.42M
├──Abadas_S01E11_Wheelbarrow.mp4 107.43M
├──Abadas_S01E12_Computer.mp4 108.47M
├──Abadas_S01E13_Steam Train.mp4 105.86M
├──Abadas_S01E14_Owl.mp4 108.43M
├──Abadas_S01E15_Stool.mp4 104.71M
├──Abadas_S01E16_Umbrella.mp4 150.74M
├──Abadas_S01E17_Buoy.mp4 118.04M
├──Abadas_S01E18_Orange.mp4 107.19M
├──Abadas_S01E19_Sea Turtle.mp4 117.79M
├──Abadas_S01E20_Snowboard.mp4 115.46M
├──Abadas_S01E21_Gift.mp4 110.32M
├──Abadas_S01E22_Windmill.mp4 113.84M
├──Abadas_S01E23_Skis.mp4 117.06M
├──Abadas_S01E24_Firework.mp4 130.86M
├──Abadas_S01E25_Trumpet.mp4 110.76M
├──Abadas_S01E26_Map.mp4 117.46M
├──Abadas_S01E27_Rush.mp4 117.06M
├──Abadas_S01E28_Sun Cream.mp4 111.52M
├──Abadas_S01E29_Drawer.mp4 111.55M
├──Abadas_S01E30_Swing.mp4 111.12M
├──Abadas_S01E31_Greenhouse.mp4 111.23M
├──Abadas_S01E32_Scales.mp4 105.66M
├──Abadas_S01E33_Starfish.mp4 116.72M
├──Abadas_S01E34_Cocoon.mp4 115.74M
├──Abadas_S01E35_Rocking Horse.mp4 116.66M
├──Abadas_S01E36_Toothbrush.mp4 110.95M
├──Abadas_S01E37_Camera.mp4 115.38M
├──Abadas_S01E38_Puppet.mp4 114.88M
├──Abadas_S01E39_Weather Vane.mp4 116.24M
├──Abadas_S01E40_Microphone.mp4 100.65M
├──Abadas_S01E41_Stile.mp4 118.53M
├──Abadas_S01E42_Bridge.mp4 112.96M
├──Abadas_S01E43_Crown.mp4 108.71M
├──Abadas_S01E44_Cherry.mp4 108.61M
├──Abadas_S01E45_Robin.mp4 109.13M
├──Abadas_S01E46_Well.mp4 110.15M
├──Abadas_S01E47_Caravan.mp4 133.51M
├──Abadas_S01E48_Submarine.mp4 113.75M
├──Abadas_S01E49_Calculator.mp4 107.73M
├──Abadas_S01E50_Coconut.mp4 106.20M
├──Abadas_S01E51_Windsurfing Board.mp4 116.36M
└──Abadas_S01E52_Mobile Phone.mp4 107.21M

资源截图:

《Abadas》儿童学习单词,BBC幼儿英语启蒙动画,全52集,720P高清视频带英文字幕,百度网盘下载!插图6
《Abadas》儿童学习单词,BBC幼儿英语启蒙动画,全52集,720P高清视频带英文字幕,百度网盘下载!插图7

资源下载:

《Abadas》儿童学习单词,BBC幼儿英语启蒙动画,全52集,720P高清视频带英文字幕,百度网盘下载!-可玩星球
《Abadas》儿童学习单词,BBC幼儿英语启蒙动画,全52集,720P高清视频带英文字幕,百度网盘下载!
此内容为付费资源,请付费后查看
¥8
限时特惠
¥10
暂时无法购买,请与站长联系
您当前尚未登录!建议您登陆后购买,可保存购买订单。
遇到不能下载等问题,请联系我们微信客服:67202497
解压密码:www.kooone.com
付费资源
THE END
分享
相关推荐